Regulamin karty „Dziękujemy za zakupy 10% na kolejne”

z dnia 10.12.2021 r.
obowiązujący w sieci sprzedaży sklepów Vape Club Poland

1.Kartę może otrzymać klient, który dokonał zakupu urządzenia typu e-papieros w jednym ze sklepów sieci VCP Polska.

2.Kartę można wykorzystać w każdym sklepie sieci VCP Polska.

3.Karta ważna jest przez 30 dni od daty wpisanej na karcie.

4.Karta jest ważna, tylko w przypadku kiedy znajduje się na niej numer paragonu, do której została ona wydana, data wystawienia tego paragonu oraz pieczątka i podpis pracownika wydającego kartę.

5.Karta upoważnia do zakupu produktów dostępnych w sieci VCP Polska w obniżonej o 10 % cenie, które nie zawierają nikotyny. Jeżeli na paragonie znajdują się produkty z nikotyną i przynajmniej jeden produkt bez nikotyny to dotyczy tylko produktów beznikotynowych (nie jest to procentowa obniżka całego paragonu).

6.Promocje nie łączą się, z innymi dostępnymi w sieci sklepów VCP Polska.

7.Z karty można skorzystać tylko raz, na podstawie jednego numeru paragonu, który jest wpisywany w ostatnim polu na karcie. Po skorzystaniu z karty należy pozostawić ją u sprzedawcy.

8.Rabat nie obowiązuje na produkty objęte inną promocją.